rechtenverkenner

 De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten:

premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid