De Mechelse Koekoek

Sinds juni 2018 bestaat onze Mechelse Koekoek, de gemeenschapsmunt van de buurt Heihoek.

De gemeenschapsmunt een waardering die mensen krijgen wanneer ze zich inzetten in de buurt, een organisatie of elkaar.

Om de Koekoek in omloop te krijgen is het belangrijk dat vraag en aanbod elkaar vinden.

Organisaties met vragen of een aanbod, kandidaat - vrijwilligers, mensen met ideeën, geïnteresseerde buurtbewoners of organisaties,.. kunnen terecht bij De Keeting.


Het vormingsaanbod voorjaar 2022 van vormingsorganisatie Avansa waarbij met Koekoeks kan betaald worden

Een nieuwe partner stapt mee in het verhaal van de gemeenschapsmunt (Mechelse Koekoek). t’ASS is een jobervaringscentrum voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS). De uitbating is in handen van vzw De Krone en wordt ondersteund door de stad Mechelen. Jongeren met ASS krijgen in t’ ASS de kans om werkervaring op te doen.

Je kan vanaf september 2019 activiteiten van Vormingplus in Mechelen met Koekoeks betalen, 2 Koekoeks per sessie. Een overzicht van de activiteiten in de verschillende thema’s vind je op https://www.vormingplus-regiomechelen.be/

Be Planet ondersteunt de Mechelse Koekoek met 4.000 euro!

We bedanken Be Planet voor het toekennen van deze projectgelden.

Wie meer wenst te weten over deze stichting kan dit o.a. via onderstaande presentatie

Brochure Mechelse Koekoek

Menukaart Mechelse Koekoek

Voorwaarden Mechelse Koekoek