De Mechelse Koekoek

Sinds juni 2018 bestaat onze Mechelse Koekoek, de gemeenschapsmunt van de buurt Heihoek.

De gemeenschapsmunt een waardering die mensen krijgen wanneer ze zich inzetten in de buurt, een organisatie of elkaar.

Om de Koekoek in omloop te krijgen is het belangrijk dat vraag en aanbod elkaar vinden.

Organisaties met vragen of een aanbod, kandidaat - vrijwilligers, mensen met ideeën, geïnteresseerde buurtbewoners of organisaties,.. kunnen terecht bij De Keeting.

Brochure Mechelse Koekoek

Menukaart Mechelse Koekoek

Voorwaarden Mechelse Koekoek