De Mechelse Koekoek

Sinds juni 2018 bestaat onze Mechelse Koekoek, de gemeenschapsmunt van de buurt Heihoek.

De gemeenschapsmunt een waardering die mensen krijgen wanneer ze zich inzetten in de buurt, een organisatie of elkaar.

Om de Koekoek in omloop te krijgen is het belangrijk dat vraag en aanbod elkaar vinden.

Organisaties met vragen of een aanbod, kandidaat - vrijwilligers, mensen met ideeën, geïnteresseerde buurtbewoners of organisaties,.. kunnen terecht bij De Keeting.

Je kan vanaf september 2019 activiteiten van Vormingplus in Mechelen met Koekoeks betalen, 2 Koekoeks per sessie. Een overzicht van de activiteiten in de verschillende thema’s vind je op https://www.vormingplus-regiomechelen.be/

Be Planet ondersteunt de Mechelse Koekoek met 4.000 euro!

We bedanken Be Planet voor het toekennen van deze projectgelden.

Wie meer wenst te weten over deze stichting kan dit o.a. via onderstaande presentatie

Brochure Mechelse Koekoek

Menukaart Mechelse Koekoek

Voorwaarden Mechelse Koekoek