De Keeting is een vereniging waar armen het woord nemen. Samen bestrijden we armoede.

De Keeting werkt volgens drie pijlers:
1. Diensten

De Keeting biedt verschillende diensten aan waar mensen die leven in armoede van kunnen gebruik maken.
We werken volgens het principe "voor mensen in armoede, door mensen in armoede".
Empowerment vormt de rode draad doorheen de werking. Mensen kunnen meewerken, verantwoordelijkheid opnemen, samen vergaderen,...


-Kledingwinkel
Je kan hier elke maan-, donder- en vrijdag terecht van 10u tot 12u.
Per week mag je 5 stuks meenemen uit de winkel voor volwassenen, voor de kinderkledingwinkel is dit 4 stuks per kind. 

-Badkamer
Er is een badkamer met bad en douche aanwezig, waar je je gratis kan komen opfrissen.

-Wasmachine en droogkast
De wasmachine en droogkast zijn ook beschikbaar voor bezoekers. We werken met een inschrijvingslijst, waar je naar kan informeren op de bureau. Een wasbeurt kost €1.50, een droogbeurt €1.

-Broodmaaltijden en warme maaltijden
Op maandag serveren we brood met beleg en op donderdag ook soep. Deze maaltijden kosten €1 of 1 Mechelse Koekoek. Op vrijdag is er een warme maaltijd voorzien waarvoor we €2 vragen. Hiervoor dien je je in te schrijven ten laatste op donderdag voor 13u30.

-Pc-hoek
Van de computers in de ontmoetingsruimte kan je gebruik maken voor ontspanning, om informatie op te zoeken, ... Hulpvragen hebben altijd voorrang.

-Repair Café
Het Repair Café vindt maandelijks (doorgaans de eerste zaterdag van de maand) plaats. Hier kan je terecht voor fietsen, kledij en apparaten gratis te laten herstellen. 
2. Schakelen
De werknemers van De Keeting staan altijd klaar om een luisterend oor te bieden. Indien nodig, helpt De Keeting je dan verder op weg naar de juiste diensten, organisaties, etc. Een belangrijke taak van De Keeting is dus ‘schakelen’ = verbinden met. Schakelen gebeurt op verschillende niveaus.

Ten eerste hanteren de medewerkers van De Keeting de empowermentvisie om de personen die leven in armoede de schakels (terug) te laten vinden met zichzelf. Er wordt tijd gemaakt voor alle verhalen van alle bezoekers. Het realiseren van verbindingen met anderen staat ook centraal in onze ontmoetingsruimte. 
           

Daarnaast vormt De Keeting een draaischijf tussen de mensen in armoede en het bestaande voorzieningen– en hulpverleningsaanbod. Dit wordt o.a. gerealiseerd door middel van het gratis telefoneren naar diensten, de beschikbare computers en informatie van de medewerkers en bezoekers van De Keeting. Ook kan een medewerker de persoon bijstaan door bijvoorbeeld met hem/haar mee te gaan naar een voorziening. Als aanvulling vinden er vormingen en infomomenten plaats van bepaalde diensten waardoor de bezoekers van de Keeting een breder beeld kunnen vormen van het bestaande aanbod. 

We bieden dus zelf geen hulpverlening aan maar we helpen je op weg naar de juiste dienst/organisatie. 

3. Structureel werken
Om de strijd tegen armoede aan te gaan, is ook een structurele aanpak van belang. Door middel van rechtstreeks contact met de doelgroep worden knelpunten bovengehaald die zich in onze samenleving voordoen. Deze knelpunten worden o.a. voorgelegd op het KansArmoedeNetwerk (KAN). De Keeting is voorzitter en trekker van het KAN. 
Een aantal keer per jaar zetelt Schepen van Welzijn, Koen Anciaux, mee in het armoedeoverleg. Op deze manier kunnen we geformuleerde beleidsaanbevelingen voorleggen en aftoetsen bij het beleid zelf.
Daarnaast gaat er ook tweejaarlijks een themawerking van start in samenspraak met de bezoekers van De Keeting. Knelpunten worden besproken en er wordt naar beleidsmatige alternatieven gezocht.

De Keeting werkt met een aantal vaste krachten om deze drie pijlers te realiseren, maar steunt ook op vrijwilligers. Er zijn verschillende werkgroepen waar vrijwilligers zich kunnen aansluiten:

-Ontmoetingsruimte: planning vrijetijdsactiviteiten, tuinieren, onthaal, …
-Kledingwinkel: openhouden kledinghoek, de stock sorteren, …
-IT – team: beheren van computernetwerk, pc–hoek, allerhande vragen, …
-Kookgroep: planning maaltijden, maaltijden bereiden, …
-Hersteldienst: herstellen van klusjes over heel De Keeting
-Repair café: elke eerste zaterdag van de maand – repareren van elektronica, kleding en/of fietsen

Vooraleer je wil aansluiten aan een werkgroep, vindt er een gesprek met de coördinator plaats. Wanneer je lid bent, wordt er ook een engagement van jou gevraagd. Elke maand wordt er vergaderd samen met de verantwoordelijke werknemer van De Keeting.
Bij interesse, neem zeker een kijkje bij 'Werkgroepen'.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in De Keeting en ze organiseren mee onze diensten. Hiervoor baseren wij ons op de empowerment-visie. Er wordt beroep gedaan op de kracht die de mensen bezitten, mensen worden in hun kracht geplaatst. Op deze manier worden de mensen versterkt.