Contactgegevens:

De Keeting is een vereniging waar armen het woord nemen en basisschakelwerking gelegen in de Kroonstraat 64-66 te 2800 Mechelen (zie plan via onderstaande link). Ons algemeen telefoonnummer en e-mailadres is: 015 27 09 25 en info@dekeeting.be

https://www.google.be/maps/place/Kroonstraat+66,+2800+Mechelen/@51.0257038,4.4725213,18.17z/data=!4m15!1m8!3m7!1s0x47c3e5c5cf682049:0xdbe52e405e18bd8e!2sKroonstraat+66,+2800+Mechelen!3b1!8m2!3d51.025208!4d4.4720786!16s%2Fg%2F11hcvy1824!3m5!1s0x47c3e5c5cf682049:0xdbe52e405e18bd8e!8m2!3d51.025208!4d4.4720786!16s%2Fg%2F11hcvy1824


Wie of wat is vzw De Keeting?Om erkend te worden als vereniging waar armen het woord nemen moet men van de Vlaamse Overheid voldoen aan een zestal criteria, namelijk: armen verenigen zich, armen het woord geven, armen blijven zoeken, werken aan maatschappelijke emancipatie, werken aan maatschappelijke structuren en dialoog en vorming. In Vlaanderen en Brussel bestaan er 60 verenigingen waar armen het woord nemen. Het Netwerk tegen Armoede staat deze verenigingen bij als overkoepelend orgaan. Mensen in armoede met elkaar in contact brengenArmoedebestrijding pakt men in De Keeting in de eerste plaats aan door mensen in armoede met elkaar in contact te brengen. Dit gebeurt via de ontmoetingsruimte. Men kan hier tijdens de openingsuren terecht voor zeer laagdrempelige diensten zoals een kopje koffie, internet, de was, een maaltijd,... maar ook voor een goede babbel met één van de andere bezoekers of met een sociaal werker. Ook aan activiteiten, infosessies en vormingen kan worden deelgenomen. Door het sociaal contact dat er wordt gelegd, worden mensen in armoede, die zich vaak isoleren van de buitenwereld, al voor een stukje terug betrokken in de samenleving. De Keeting vormt geen apart circuit van zorg of hulpverlening maar schakelt de bezoekers door naar de gepaste voorzieningen en diensten in Mechelen welke hen kunnen verder helpen. De Keeting is, zoals de naam het zelf zegt, een tussenschakel.Mensen in armoede versterkenNaast het in contact brengen met elkaar, wil men mensen in armoede ook versterken in hun vaardigheden en in hun eigen leefsituatie. Men wordt gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten en om eventueel na een tijdje zich in te zetten als vrijwilliger in één van de werkgroepen. Zo bestaat er een kookploeg, een kledingwinkel, een werkgroep ontmoetingsruimte, een themawerking, een beleidsgroep,... Deze werkgroepen vormen de basiswerking van De Keeting. Er bestaat ook ook een projectwerking. Voorbeelden van projecten zijn het Buurtparlement wijk Heihoek, "Over Culturele Bruggen (maandelijks cultuurcafé), Recht Oep ?! (rechtenverkenningsproject) en het Repair Café. Dit laatste project gaat maandelijks door in de ontmoetingsruimte: op die dag staan vrijwilligers van De Keeting klaar om kledij, elektrische toestellen en fietsen voor iedereen gratis te herstellen. Op die manier komen bezoekers ook in contact met mensen die normaal niet in De Keeting zouden komen. Zo draagt dit project bij tot meer maatschappelijke integratie van mensen in armoede. Hierbij staat empowerment en emancipatie centraal: er wordt gewerkt aan en gefocust op de vaardigheden en de sterktes van een persoon. Het is ook belangrijk dat mensen zich in staat voelen om zelf hun problemen aan te pakken. De sociaal werker kan samen met de bezoeker op weg gaan naar mogelijke oplossingen en ondersteuning bieden maar men verwacht een soort wederkerigheid, het is de bezoeker zelf die uiteindelijk het heft weer in eigen handen neemt. De verschillende vormingsmomenten die ook in De Keeting gegeven worden, kunnen hier een leerrijk hulpmiddel in zijn.Structureel werkenArmoede is een onrecht!Niemand kiest ervoor om arm te zijn! Toch zoekt de samenleving vaak de oorzaak van armoede bij de persoon zelf. Door de verantwoordelijkheid eenzijdig bij mensen in armoede te leggen, riskeert men echter blind te zijn voor maatschappelijke uitsluiting. Armoede heeft immers in de eerste plaats een maatschappelijke oorzaak omdat de samenleving er niet in slaagt de rechten van mensen te verzekeren. Wie wil meedraaien in een steeds complexere samenleving heeft immers allerlei competenties (kennis en vaardigheden) nodig.Om de strijd tegen armoede aan te gaan, is dus ook een structurele aanpak van belang. Zo is De Keeting medevoorzitter en trekker van het KAN (Kans) Armoede Netwerk). Via deze bijeenkomsten worden knelpunten bovengehaald die zich in onze maatschappij voordoen: eerst is er het rechtstreekse contact met mensen in armoede in de ontmoetingsruimte, tijdens activiteiten leert men de bezoekers beter kennen door hun gedragingen, uitspraken,... Vaak ontdekt men op die manier verdere onderliggende problemen. Wanneer de sociaal werker ziet dat een bepaald probleem bij meerdere bezoekers voorkomt, dan spreekt men van een collectief probleem. Dat collectief probleem wordt dan uiteindelijk aangekaart op het KAN. D.m.v. vormingsactiviteiten en het opzetten van samenwerkingsverbanden wordt getracht de kennis over armoede te delen en misverstanden, vooroordelen en uitsluitingsgedrag t.a.v. de doelgroep kenbaar te maken. MethodiekenBij de werking van De Keeting zijn drie grote methodieken van belang: als eerste staat participatie en de rechtstreekse betrokkenheid van de doelgroep voorop. Dit probeert men vooral te bekomen via de werkgroepen in de organisatie. Bezoekers kunnen zich inzetten als vrijwilliger en krijgen zo de kans verantwoordelijkheden op zich te nemen. Ook vindt er maandelijks een Keetingparlement plaats waarin alle beslissingen rond de werking van de organisatie samen met de bezoekers en vrijwilligers genomen worden. Zij worden beschouwd als volwaardige gesprekspartners, hun deskundigheid over het leven in armoede staat centraal. Ten tweede is de dialoogmethode een absolute voorwaarden om de beleidsparticipatie van mensen in armoede te stimuleren. Hun ervaringsdeskundigheid vertelt ons de noden en behoeften van mensen in armoede. Tot slot is er het schakelen. Bij individuele vragen of moeilijkheden verwijzen de sociaal werkers de bezoekers zo goed mogelijk door naar de bestaande hulp- en dienstverleningscentra.

Giften aan onze organisatie kan steeds op het rekeningnummer van de vzw: BE 86 0012 5612 5950

Indien gewenst kan via onze koepelorganisatie, het Vlaams Netwerk Tegen Armoede, een fiscaal attest (vanaf 40 euro) worden uitgereikt. Dit kan op het rekeningnummer BE 86 8939 4407 0450 van met vermelding dat dit voor project 204 - De Keeting is.