VERSLAG  KEETINGPARLEMENT – 17/04/2023


Aanwezigen: Jan (stad Mechelen), Wito, Charlotte, Lise, Tinne, Joris, André, Tatiana, Jef, Mario, Mario, Christine, Griet, Wiske, Selwa, Els, Darek, Willy, Stijn, Kato, Matthew, Christiane, Zarah, Chantal, Rachid, Eef (stad Mechelen)

Verslag: Kato

 

TE BESPREKEN

        Uitleg rond project diabetes vanuit de Stad

       Op de website ‘de gezondheidskompas’, hier kan je een heel eenvoudige test
      doen om te zien of je risico hebt op diabetes en hartproblemen. Als je op deze
      test meer dan 12 scoort, dan kan je nog naar de dokter gaan om een
      behandeling te starten.
      Ook is er een project van de dienst Welzijn en gezondheid van de Stad
      Mechelen waar ze vormingen geven rond dit project.
      Deze vormingen kan je volgen in de Schijf, Het Predikheren of in den Abeel
      Hier kan je ook hulp vragen om de online test in te vullen.

       In Den Abeel elke dinsdag vanaf 13u30 (dinsdag 2 mei tot en met dinsdag 20
      juni.

In de Schijf elke vrijdag vanaf 9uur (vrijdag 12 mei tot en met vrijdag 30 juni)
      → hou er rekening mee dat er hier ook feestdagen tussen zitten, op deze
      dagen gaan de vormingen niet door.

 

In het Predikheren:
      Sessie 1: Donderdag 4 mei om 19:30u

 Sessie 2: Dinsdag 16 mei om 19.30u
      Sessie 3: Donderdag 1 juni om 19.30u
      Sessie 4: Dinsdag 13 juni om 19.30u
      Sessie 5: Donderdag 29 juni om 19.30u

        Project Kato rond eenzaamheid
Voor haar stageproject gaat ze een podcast maken over armoede en eenzaamheid. Heb jij tijd en goesting om je verhaal te doen? En heb jij nog een gaatje in je agenda in de week van 1 mei? Contacteer haar dan gerust om een momentje af te spreken!
Een podcast, was da ?!
Een podcast is een 'online radio' waar er vrij gepraat kan worden over bepaalde onderwerpen. In dit geval is het onderwerp armoede en eenzaamheid. Je vertelt over je eigen ervaringen en van daaruit proberen we het gesprek aan te gaan. Achteraf worden deze resultaten (al dan niet anoniem) online geplaatst, zodat andere geïnteresseerden ernaar kunnen luisteren!

        Nieuw thema
Het voorbije 1.5 jaar is er rond vervoersarmoede gewerkt. De Stad kent de signalen die vanuit de Keeting zijn gegeven en wil er ook aan werken. Momenteel zijn ze bezig om het mobiliteitsspel af te ronden en de bedoeling is om het eens met een paar mensen van de Keeting te spelen. Daarna willen ze het ook in andere verenigingen graag eens spelen.
Ideeën voor een nieuw thema?:

                 - Eenzaamheid

                 - Sociale onderbescherming= Het niet kennen van je rechten (papieren
                en procedures worden belangrijker dan de mens)
                - Nog andere ideeën? Spreek gerust een werker aan hierover +
                  ideeënbus dat in de OR wordt gezet (aan de ingang)

       De bedoeling is om het volgende thema definitief af te kloppen op volgend
      Keetingparlement (=15 mei). Lise zal tegen dan alle suggesties hebben
      bekeken die in de ideeënbus beland zijn. Het thema dat er het vaakst in zit zal
      het nieuwe thema worden. Op die manier heeft iedereen de tijd gehad om
      ideeën te geven.

        Verplaatsen opendeurdag
De opendeurdag stond gepland op 27 mei, aangezien de week erna het al de tentoonstelling is van Bob Torfs. Anders wordt het misschien wat druk… Het wordt verplaatst naar september, aangezien dat een relatief kalme maand is en het dan toch nog mooi weer is.
Nieuwe datum= zaterdag 9 september 2023 (10uur-16uur)

 

UITNODIGINGEN en activiteiten op komst

      27 april: Dialoog mondzorg @ DLD
In de Lage Drempel (13u-15u), ze gaan de bevindingen die ze hebben verzameld over mondzorg in Mechelen presenteren.

      13 mei: Planckendael extra plaatsen
Hou er rekening mee dat je er niet zomaar vrij kan rondlopen, want er worden verschillende activiteiten georganiseerd vanuit het netwerk tegen armoede.

→ Het programma in detail wordt nog bekend gemaakt.

      Keeting gesloten op 1/5, 18/5, 19/5 en 29/5
Omwille van feestdagen!

        Bob Torfs
Op 3 en 4 juni staan we in de Adegemstraat (mARTa) om verschillende kunstwerken van Bob Torfs te verkopen. Deze gaan van beeldjes tot schilderijen. Een deel van de winst die gemaakt wordt gaat naar de Keeting.
We zoeken nog vrijwilligers om ons te helpen, voor bijvoorbeeld de bar, uitleg te geven over De Keeting,..
Vrijwilligers: Christine, Tinne, …
→ Indien je dit wil doen, meld je dan bij één van de werkers van De Keeting!

   

HET RONDJE - “Mijn Gedacht”:
Aanvullingen, bemerkingen, bedenkingen, suggesties, noden, vragen…

        Tinne: wil graag een gesprek met medewerkers en Griet in verband met haar medische toestand.

        Wiske: elk verhaal heeft 2 kanten + we moeten appreciëren wat er gedaan wordt in De Keeting door de vrijwilligers en door de werkers

        Tatiana: beter kan altijd, maar we doen het goed hier in De Keeting

        Chantal: lastig dat je 5 cent verliest wanneer je blauwe zakken wilt kopen met een KK
→ komt omdat we geld en KK niet mogen mengen

MEDEDELINGEN

        Nieuwtjes uit de werkgroepen

        De kookgroep
- vanaf nu altijd direct betalen (niet meer via telefoon reserveren)
- als je veggie wilt eten, op voorhand melden zodat we dit kunnen voorzien

        De kledingwinkel
- probleem in de kledingwinkel: er ontstaan problemen wie er als eerste aan de kledingwinkel was en wie er eerst binnen mag
→ oplossing: bonnetjes?
→ wordt besproken op de werkgroep kledingwinkel
- we gaan moeten kijken voor de seizoenswissel in de kledingwinkel. Dit is wanneer de zomerkleren naar beneden worden gehaald en de winterkleren naar boven worden gebracht. Binnenkort wordt er een datum gekozen en meegedeeld hiervoor.

        Ontmoetingsruimte
- voorstellen voor daguitstappen in de zomervakantie: Pairi Daiza kwam er veel uit, maar als je nog andere voorstellen hebt, dan kan je dit aan de persoon zeggen die bureau permanentie doet.

        Themawerking

        Vorming
- op 12 mei in de voormiddag (10u30 tot 12u) kunnen we langs gaan bij ‘Uit in Mechelen’ voor vragen rond vrije tijd en Uitpas in Mechelen. Dit is te doen in het Klakkenhuisje.
- 19/06 kunnen we langsgaan bij het Vlaams Parlement (aansluitend op het keeting parlement)
→De exacte uren van vertrek worden later nog meegedeeld. We gaan met de trein, de uitstap is gratis. Het Vlaams Parlement is rolstoeltoegankelijk.

=> Voor beide uitstappen kan je je alvast inschrijven tijdens ontmoetingsruimte of door te bellen/een mail te sturen naar lise@dekeeting.be

 

        Repair Café
- volgende keer (6 mei): iedereen is welkom!
- nieuwe vrijwilligers bij elektro, is fijn
- probleem: te weinig mensen om te naaien: als er iemand mensen kent die goed kan naaien, dan zijn jullie zeker welkom om deze naar De Keeting door te verwijzen!

 Varia

        Volgend Keetingparlement: 15 mei

        Volgend cultuurcafé (12 mei) : het Vlot