Werkgroepen

Vrijwilligers zijn onmisbaar in De Keeting en ze organiseren mee onze diensten. Hiervoor baseren wij ons op de empowerment-visie.

Er wordt beroep gedaan op de kracht die de mensen bezitten. Op deze manier worden de mensen versterkt.

KOOKGROEP

De kookgroep zorgt ervoor dat de bezoekers een lekkere maaltijd kunnen eten, dat de koffie klaarstaat, ... Onmisbaar in De Keeting dus!

In de kookgroep kan je verschillende taken opnemen:

  • soep bereiden (donderdag)
  • warme maaltijden bereiden (vrijdag)
  • koffie en afwas (maan-, donder- of vrijdag)

Verantwoordelijke voor de kookgroep is Herman.

ONTMOETINGSRUIMTE

De werkgroep ontmoetingsruimte zorgt voor de informatie en ontspanning van onze bezoekers.

Er zijn verschillende taken die de werkgroep ontmoetingsruimte op zich neemt:

  • de versiering van de ontmoetingsruimte, aangepast aan de feestdagen
  • voorbereiden van activiteiten, zoals bingo, vakantieplanning, dartstornooi, ...
  • het bekijken van interessante vormingen en infomomenten

Verantwoordelijke voor de werkgroep ontmoetingsruimte is Herman.


KLEDINGHOEK

In VZW De Keeting is er een kledinghoek voor volwassenen en kinderen.

Deze is geopend op maandag, donderdag en vrijdag van 10u tot 12u (gesloten tijdens het maandelijkse Keetingparlement).

Bezoekers mogen elke dag gratis vijf kledingstukken voor volwassenen en vier kledingstukken voor kinderen meenemen.

Iedereen is welkom!

Verantwoordelijke voor de kledinghoek is Naomi.


REPAIR CAFE

Repair Café Mechelen is een gratis en maandelijkse bijeenkomst, waarbij vrijwilligers en bezoekers elkaar helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Bezoekers kunnen hun kapotte spullen meebrengen en samen met de deskundige vrijwilligers herstellen.

In het Repair Café is heel wat professioneel materiaal en gereedschap aanwezig om alle mogelijke herstellingen uit te voeren.

Samen herstellen is goed voor het milieu en je portemonnee én je ontmoet mensen uit je buurt!

Verantwoordelijke voor het Repair Café is Naomi.