Werkgroepen

Vrijwilligers zijn onmisbaar in De Keeting en ze organiseren mee onze diensten.

 Hiervoor baseren wij ons op de empowerment-visie. 

Er wordt beroep gedaan op de interesses en krachten die de mensen bezitten. Op deze manier worden de mensen versterkt.

KOOKGROEP

Verantwoordelijke groepswerker: Herman

De kookgroep zorgt ervoor dat de bezoekers een lekkere maaltijd kunnen eten, dat de koffie klaarstaat, ... Onmisbaar in De Keeting dus!

In de kookgroep kan je verschillende taken opnemen:

REPAIR CAFE

Verantwoordelijke groepswerker: Wito

Repair Café Mechelen is een gratis en maandelijkse bijeenkomst, waarbij vrijwilligers en bezoekers elkaar helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Bezoekers kunnen hun kapotte spullen meebrengen en samen met de deskundige vrijwilligers herstellen.

In het Repair Café is heel wat professioneel materiaal en gereedschap aanwezig om alle mogelijke herstellingen uit te voeren. 

Samen herstellen is goed voor het milieu en je portemonnee én je ontmoet mensen uit je buurt! 

ONTMOETINGSRUIMTE

Verantwoordelijke groepswerker: Herman

De werkgroep ontmoetingsruimte zorgt voor de informatie en ontspanning van onze bezoekers.

Er zijn verschillende taken die de werkgroep ontmoetingsruimte op zich neemt:

KLEDINGHOEK

Verantwoordelijke groepswerker: Wito

In VZW De Keeting is er een kledinghoek voor volwassenen en kinderen.

Deze is geopend op maandag, donderdag en vrijdag van 10u tot 12u (gesloten tijdens het maandelijkse Keetingparlement).

Bezoekers mogen elke dag gratis tien kledingstukken voor volwassenen en vijf kledingstukken voor kinderen meenemen.

ONTHAALPERMANENTIE

THEMAWERKING

Verantwoordelijke groepswerker: Tessa

Sinds augustus 2021 werken we rond het thema 'vervoersarmoede' binnen onze themawerking. We verzamelden signalen over dit thema door mensen in de Keeting en de buurt te bevragen a.d.h.v. een enquête. We zaten aan tafel met verschillende partners die ook mensen bereiken die problemen ondervinden met mobiliteit, zoals de Mechelse Ouderenraad en Buitengewoon Meedoen en merkten dat er veel gezamenlijke drempels naar boven komen. 


In april trokken we de straat op met rollators, rolstoelen, krukken, scootmobielen,... om in levende lijve te ondervinden dat het voor minder mobiele mensen niet altijd een evidentie is om zich te verplaatsen in de Mechelse binnenstad. Bekijk het filmpje via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=t3biv1lGQT0


Schepen Vanmarcke kwam in de maand mei langs om ons te informeren rond het plan van 'de Nieuwe Vesten'. Zo werden we enerzijds geïnformeerd, maar konden we anderzijds ook onze bezorgdheden en vragen kwijt. 


In september 2022 nodigden we Schepenen Vanmarcke en Rabau uit om met ons in dialoog te gaan over de signalen die we verzamelden en deden we aanbevelingen naar het lokaal beleid toe.


Daarnaast bedachten we een spel rond vervoersarmoede, om op ludieke wijze mensen te laten nadenken over drempels en na te denken over oplossingen. Hierin worden we ondersteund door de Aanstokerij vzw en Mobiel 21. Dit proces is nog volop lopende.